تاریخچه

تعداد بازدید:۹۶۷

بسم الله الرحمن الرحیم

امام رضا علیه السلام :

خدا رحمت کند کسی را که امر ما را احیا کند...،علوم ما را فراگیرد و به مردم بیاموزد؛ زیرا اگر مردم نیکویی های سخنان ما را بدانند، از ما تبعیت میکنند.(عیون اخبار الرضا، ج 2،ص 275ح69)

تاریخچه مدرسه عالی شهید مطهری:

مدرسه عالی توسط میرزا حسین خان سپهسالار(در سال1257 شمسی)براساس بنیاد وقف بنیان نهاده شده است.

در سال 1328 شمسی دانشگاه اسلامی در این مدرسه تشکیل گردید و پس از شکل گیری نهادهای آموزش عالی در کشور، این مدرسه عالی به دانشکده معقول و منقول وابسته به دانشگاه تهران تحول یافت.

هم اکنون نیز مدرسه عالی شهید مطهری کانونی مهم و برجسته در آموزش معارف اسلامی چون فقه، حقوق، فلسفه و کلام محسوب میشود.

در سال 1361 شمسی مدرسه عالی شهید مطهری با پذیرش دانشجو در رشته علوم دینی، دوره جدید فعالیت های منسجم و مدون علمی خود را آغاز کرد. چندی بعد رشته های "فقه وحقوق" و "فلسفه وحکمت اسلامی" در دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد جایگزین رشته مذکور گردید.

مدرسه عالی به مرور زمان، با توسعه کمی و کیفی، شعب متعددی در مقطع آموزش عالی در شهرهای مختلف کشور(مشهد، یزد، زاهدان) تاسیس کرد و رشته های خود را با اعمال برخی اصلاحات به چند رشته تخصصی گسترش داد و سطح آموزش عالی خود را با تاسیس دوره دکتری ارتقا بخشید.

#تاریخچه