امور طلاب، دانشجویی و فرهنگی

معلم ها تمدن سازند...

معلم ها تمدن سازند...

پیچ تاریخی انقلاب اسلامی و وظیفه دانشجویان سخنرانی دکتر محسن اسماعیلی در همایش تبیین گام دوم انقلاب اسلامی/۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ دانشگاه شهید مطهری مشهد مقدس انتشار به مناسبت روز معلم

ادامه مطلب